I.L.E.N rss feed Trang chủ Network Lỗi NAT loopback khi forward port ứng dụng trên Router
Lỗi NAT loopback khi forward port ứng dụng trên Router
Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 10:02

NAT(Network Address Translation) hiểu nôm na là một kỹ thuật cho phép các truy cập từ ngoài internet vào trong một máy chủ dịch vụ trong mạng nội bộ(LAN) thông qua sự điều phối/định tuyến của Router.

Mô hình NAT trên Router
Mô hình NAT trên Router

Trong hình trên:
- IP WAN 65.54.43.32 là IP public dùng để truy cập từ ngoài internet vào mạng nội bộ. 
- IP 192.168.0.2 là IP máy chủ dịch vụ(Web Server). 
- IP 192.168.0.3 là IP máy trạm
- IP 192.168.0.1 là IP Router

Muốn truy cập Web Server người dùng sẽ truy cập thông qua IP WAN 65.54.43.32, sau đó qua cơ chế NAT Router sẽ định tuyến truy cập này đi đến đúng Web Server192.168.0.2.

Các ứng dụng chạy Online của Doanh nghiệp thường sử dụng hình thức này khi cần truy cập từ ngoài internet. 

Vấn đề phát sinh khi các máy trạm 192.168.0.3 không thể truy cập Web Server thông qua IP WAN, mà phải truy cập trực tiếp qua IP Private 192.168.0.2 Đây gọi là lỗi NAT Loopback.

Lỗi này là lỗi thiết bị. Đối với các router Draytek có thể xử lý bằng cách nâng cấp firmware. Các dòng router khác ngoài nâng cấp firmware có thể tham khảo thêm các hướng dẫn: 
NAT Loopback (port forwarding) fix for builds 15760-19969
r15760 breaks NAT loopback

Ngoài ra cũng có thể xử lý bằng cách thêm IP Web Service vào file host trên Windows. Tuy nhiên cách này có bất tiện là khi ra khỏi LAN thì phải xóa dòng IP này mới có thể truy cập qua Web Service qua IP WAN bình thường được.

Sử dụng Google tìm cách xử lý lỗi NAT Loopback
Các hướng dẫn sử dụng file host để xử lý lỗi NAT Loopback

Tóm lại tùy trường hợp sẽ chọn cách xử lý tương ứng chứ hiện chưa tìm ra cách nào xử lý triệt để lỗi này.