I.L.E.N rss feed Trang chủ Network
Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng mạng ở Windows XP/Vista/7
Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 14:17

1. Giới thiệu
Trong Windows XP, Windows Vista và Windows 7(Windows XP/Vista/7) thông báo mà biểu tượng mạng cung cấp cho biết trạng thái và thông tin chuẩn đoán dựa trên các hiệu ứng và lời khuyên khi rê chuột vào các biểu tượng này. Đây là công cụ có gía trị dùng để dò tìm và chuẩn đoán các sự cố kết nối mạng.

Nội dung này giả định máy tính của bạn đã có địa chỉ IP từ nhà cung cấp dịch vụ internet(ISP - Internet Service Provider) hoặc router, Nói cách khác, giả định rằng thuộc tính TCP/IPv4 và TCP/IPv6 của card mạng trên máy tính đã được cấu hình tự động nhận địa chỉ IP động.


2. Kích hoạt đầy đủ thông báo qua biểu tượng mạng ở Windows XP/Vista.
Mặc định Windows 7 được kích hoạt đầy đủ biểu tượng thông báo trạng thái mạng trong khi Windows XP/Vista thì không.

2.1. Kích hoạt biểu tượng thông báo trạng thái mạng ở Windows XP: Show icon in notification area when connected

Mặc định Windows XP chỉ hiển thị biểu tượng thông báo trạng thái kết nối trong trường hợp mạng bị hạn chế hay không thể kết nối được, và nó sẽ không hiển thị khi mạng đã được kết nối. Để hiện biểu tượng thông báo trạng thái kết nối, thực hiện các bước:

1. Vào Start | Control Panel | Network and internet Connections | Network Connections.
2. Chuột phải Local Area Connection tương ứng với card mạng của bạn(không chọn 1394 Connection, nếu có) và chọn Properties.
3. Chọn Show icon in notification area when connected.

Kích hoạt biểu tượng thông báo trạng thái mạng ở Windows XP

4. OK

2.2. Kích hoạt biểu tượng thông báo trạng thái mạng ở Windows Vista: Turn on activity animation
Không giống Windows 7, Windows XP/Vista thông báo bằng các biểu tượng hoạt hình(vd, biểu tượng màn hình chớp tắt)khi mạng đang hoạt động(máy tính đang gửi/nhận dữ liệu qua mạng). Mặc định, trong Windows Vista biểu tượng hoạt hình này bị tắt. Kích hoạt lại bằng cách:

Kích hoạt biểu tượng thông báo trạng thái mạng ở Windows Vista

Chuột phải vào notification area Network icon và chọn Turn on activity animation.

3. Ý nghĩa các thông báo qua biểu tượng mạng ở Windows XP

+ Không giống Windows 7, Windows XP/thông báo bằng các biểu tượng hoạt hình(vd, biểu tượng màn hình sáng lên)khi mạng đang hoạt động(máy tính đang gửi/nhận dữ liệu qua mạng)
+ Không giống Windows Vista/7, Windows XP không phân biệt được có hay không có một kết nối ra internet.


3.1. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Local Area Connection - A network cable is unplugged

Local Area Connection - A network cable is unplugged

Biểu tượng này xuất hiện khi cáp nối máy tính và thiết bị mạng không chính xác hoặc thiết bị mạng đang tắt.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

3.2. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Local Area Connection - Status: Limited or no connectivity


Local Area Connection - Status: Limited or no connectivity

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy một thiết bị mạng và không thể lấy được địa chỉ IP. Với trường hợp không có định tuyến(vd, kết nối trực tiếp), điều này xảy ra khi modem cần được tắt/bật hay khởi động lại, kết nối giữa modem và internet không chính xác, hoặc chết internet. Với một router điều này xảy ra khi router cần được tắt/bật hay khởi động lại.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

3.3. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Local Area Connection - Status: Connected


Local Area Connection - Status: Connected

Khi máy tính đang gửi/nhận dữ liệu qua mạng, thì biểu tượng mạng sẽ sáng lên.

Local Area Connection - Status: Connected transfering

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy thiết bị mạng và máy tính có địa chỉ IP.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

4. Ý nghĩa các thông báo qua biểu tượng mạng ở Windows Vista

+ Không giống Windows 7, Windows Vista thông báo bằng các biểu tượng hoạt hình(vd, biểu tượng màn hình sáng lên)khi mạng đang hoạt động(máy tính đang gửi/nhận dữ liệu qua mạng).
+ Không giống Windows XP, Windows Vista phân biệt khi nào có hay không có một kết nối ra internet.
+ Với hoạt động định tuyến sai(vd, kết nối trực tiếp) trong kết nối mạng, thì rê chuột vào biểu tượng mạng sẽ xuất hiện thông tin tham chiếu đến "Local" bị sai.


4.1. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Not Conneceted - You are currently not connected to any networks

Not Conneceted - You are currently not connected to any networks

Biểu tượng này xuất hiện khi cáp giữa máy tính và thiết bị mạng không chính xác hoặc thiết bị mạng đang tắt.

Not Conneceted - You are currently not connected to any networks

4.2. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Currently connected to: Unidentified network - Access: Limited Connectivity


Unidentified network - Access: Limited Connectivity

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy một thiết bị mạng và không thể lấy được địa chỉ IP. Với trường hợp không có định tuyến(vd, kết nối trực tiếp), điều này xảy ra khi modem cần được tắt/bật hay khởi động lại, kết nối giữa modem và internet không chính xác, hoặc chết internet. Với một router điều này xảy ra khi router cần được tắt/bật hay khởi động lại.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

4.3. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Currently connected to: Network - Access: Local Only


Currently connected to: Network - Access: Local Only

Khi máy tính đang gửi/nhận dữ liệu qua mạng, thì biểu tượng mạng sẽ sáng lên.

Currently connected to: Network - Access: Local Only Transfering

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy thiết bị mạng, máy tính có địa chỉ IP và không kết nối được ra internet. Điều này chỉ xảy ra với router và khi có điều gì đó trên WAN ngoài router không hoạt động, bao gồm cả trường hợp cáp không đúng, modem bị tắt cần được tắt/bật hay khởi động lại hoặc internet chết.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

4.4. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Currently connected to: Network - Access: Local and Internet.


Currently connected to: Network - Access: Local and Internet

Khi máy tính đang gửi/nhận dữ liệu qua mạng, thì biểu tượng mạng sẽ sáng lên.

Currently connected to: Network - Access: Local and Internet Transferring

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy thiết bị mạng, máy tính có địa chỉ IP và kết nối được ra internet.

5. Ý nghĩa các thông báo qua biểu tượng mạng ở Windows 7

+ Không giống Windows Xp/Vista, Windows 7 không thông báo bằng các biểu tượng hoạt hình(vd, biểu tượng màn hình sáng lên)khi mạng đang hoạt động(máy tính đang gửi/nhận dữ liệu qua mạng).
+ Không giống Windows XP, Windows 7 phân biệt khi nào có hay không có một kết nối ra internet.
+ Ở Windows 7 các biểu tượng thông báo là giống nhau cho các trường hợp: "Unidentified network - No Network access" và "Network - No internet access"


5.1. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: No Connected - No Connections Are Available.

No Connected - No Connections Are Available

Biểu tượng này xuất hiện khi cáp nối máy tính và thiết bị mạng không chính xác hoặc thiết bị mạng đang tắt.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

5.2. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Unidentilied Network - No network access


Unidentilied Network - No network access

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy một thiết bị mạng và không thể lấy được địa chỉ IP. Với trường hợp không có định tuyến(vd, kết nối trực tiếp), điều này xảy ra khi modem cần được tắt/bật hay khởi động lại, kết nối giữa modem và internet không chính xác, hoặc chết internet. Với một router điều này xảy ra khi router cần được tắt/bật hay khởi động lại.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

5.3. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Network - No network access


Network - No network access

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy thiết bị mạng, máy tính có địa chỉ IP và không kết nối được ra internet. Điều này chỉ xảy ra với router và khi có điều gì đó trên WAN ngoài router không hoạt động, bao gồm cả trường hợp cáp không đúng, modem bị tắt cần được tắt/bật hay khởi động lại hoặc internet chết.

Sơ đồ chuẩn đoán lỗi

5.4. Ý nghĩa thông báo qua biểu tượng: Network - No network access


Network - Internet access

Biểu tượng này xuất hiện khi máy tính tìm thấy thiết bị mạng, máy tính có địa chỉ IP và kết nối được ra internet.

Sơ đồ mạng thông suốt

Dịch từ: Interpreting The Windows XP/Vista/7 Notification Area Network Icon

 
Lỗi NAT loopback khi forward port ứng dụng trên Router
Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 10:02

NAT(Network Address Translation) hiểu nôm na là một kỹ thuật cho phép các truy cập từ ngoài internet vào trong một máy chủ dịch vụ trong mạng nội bộ(LAN) thông qua sự điều phối/định tuyến của Router.

Mô hình NAT trên Router
Mô hình NAT trên Router

Trong hình trên:
- IP WAN 65.54.43.32 là IP public dùng để truy cập từ ngoài internet vào mạng nội bộ. 
- IP 192.168.0.2 là IP máy chủ dịch vụ(Web Server). 
- IP 192.168.0.3 là IP máy trạm
- IP 192.168.0.1 là IP Router

Muốn truy cập Web Server người dùng sẽ truy cập thông qua IP WAN 65.54.43.32, sau đó qua cơ chế NAT Router sẽ định tuyến truy cập này đi đến đúng Web Server192.168.0.2.

Các ứng dụng chạy Online của Doanh nghiệp thường sử dụng hình thức này khi cần truy cập từ ngoài internet. 

Vấn đề phát sinh khi các máy trạm 192.168.0.3 không thể truy cập Web Server thông qua IP WAN, mà phải truy cập trực tiếp qua IP Private 192.168.0.2 Đây gọi là lỗi NAT Loopback.

Lỗi này là lỗi thiết bị. Đối với các router Draytek có thể xử lý bằng cách nâng cấp firmware. Các dòng router khác ngoài nâng cấp firmware có thể tham khảo thêm các hướng dẫn: 
NAT Loopback (port forwarding) fix for builds 15760-19969
r15760 breaks NAT loopback

Ngoài ra cũng có thể xử lý bằng cách thêm IP Web Service vào file host trên Windows. Tuy nhiên cách này có bất tiện là khi ra khỏi LAN thì phải xóa dòng IP này mới có thể truy cập qua Web Service qua IP WAN bình thường được.

Sử dụng Google tìm cách xử lý lỗi NAT Loopback
Các hướng dẫn sử dụng file host để xử lý lỗi NAT Loopback

Tóm lại tùy trường hợp sẽ chọn cách xử lý tương ứng chứ hiện chưa tìm ra cách nào xử lý triệt để lỗi này.